گزارش‌های رصدی » پایین‌دستی

یکی از الزامات فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه انرژی آگاهی از آخرین رویدادها و تغییر و تحولات جهانی است. اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران برای تحقق این مهم قالبی با عنوان «گزارش‌های رصدی» طراحی کرده است تا از این طریق، به رصد، پایش و تحلیل تحولات این حوزه بپردازد.

No Content Available

برای دسترسی به گزارش‌های زیر با اندیشکده ارتباط بگیرید...

بررسی پالایشگاه های کشورهای شرق آسیا برای فروش نفت ایران

سال انتشار گزارش: ۱۳۹۸

محورهای گزارش: پالایشگاه- تجارت نفت- تحریم

استراتژی شرکت های پالایشی در بخش خرده فروشی در راستای تکمیل زنجیره ارزش

سال انتشار گزارش: ۱۳۹۸

محورهای گزارش: پالایشگاه- زنجیره ارزش- خرده‌فروشی