loader image

گزارش‌های رصدی » پایین‌دستی

یکی از الزامات فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه انرژی آگاهی از آخرین رویدادها و تغییر و تحولات جهانی است. اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران برای تحقق این مهم قالبی با عنوان «گزارش‌های رصدی» طراحی کرده است تا از این طریق، به رصد، پایش و تحلیل تحولات این حوزه بپردازد.

محتوا در دسترس نیست

برای دسترسی به گزارش‌های زیر با اندیشکده ارتباط بگیرید...

بررسی پالایشگاه های کشورهای شرق آسیا برای فروش نفت ایران

سال انتشار گزارش: ۱۳۹۸

محورهای گزارش: پالایشگاه- تجارت نفت- تحریم

استراتژی شرکت های پالایشی در بخش خرده فروشی در راستای تکمیل زنجیره ارزش

سال انتشار گزارش: ۱۳۹۸

محورهای گزارش: پالایشگاه- زنجیره ارزش- خرده‌فروشی