loader image

گزارش‌های رصدی » فناوری

یکی از الزامات فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه انرژی آگاهی از آخرین رویدادها و تغییر و تحولات جهانی است. اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران برای تحقق این مهم قالبی با عنوان «گزارش‌های رصدی» طراحی کرده است تا از این طریق، به رصد، پایش و تحلیل تحولات این حوزه بپردازد.

برای دسترسی به گزارش‌های زیر با اندیشکده ارتباط بگیرید...

بررسی فنی، اقتصادی نصب اسکرابر بر روی کشتی‌ها برای تطابق با قانون جدید سازمان جهانی دریانوردی

سال انتشار گزارش: ۱۳۹۸

محورهای گزارش: IMO 2020- اسکرابر- نفت کوره کم‌سولفور- سوخت کشتی

فناوری های نوین: فناوری واقعیت مجازی (Virtual Reality Technology)

سال انتشار گزارش: ۱۳۹۸

محورهای گزارش: نفت- واقعیت مجازی

استراتژی فناوری بخش بالادستی صنعت نفت و گاز در کشور ژاپن

سال انتشار گزارش: ۱۳۹۷

محورهای گزارش: ژاپن- فناوری- بالادستی

مروری بر برنامه ها و استراتژی فناوری بخش بالادستی نفت و گاز عربستان سعودی

سال انتشار گزارش: ۱۳۹۸

محورهای گزارش: عربستان- فناوری- بالادستی