loader image

تخصصی‌ترین کانون تفکر انرژی مرجع سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حوزه انرژی رصد و تحلیل بین‌المللی تحولات بخش انرژی

گزارش‌های ویژه

بازار ملی تبادل سهمیه نشر کربن در چین

۱۴۰۱/۰۲/۱۷

چین بزرگ‌ترین نشردهنده کربن و گازهای گلخانه‌ای در جهان است و در سال ۲۰۱۹، ۲۷% از نشر جهانی کربن (بیش از ۱۰ میلیارد تن) مربوط به این کشور بوده است. رهبران چین تصمیم دارند از سال ۲۰۳۰ روند نشر کربن این کشور را به روند کاهشی تبدیل کنند و در سال ۲۰۶۰ میزان نشر خالص خود را به صفر برساند. یکی از مهمترین اقدامات در این راستا ایجاد بازار تبادل سهمیه نشر کربن است. در این بازار کارخانه‌ها می‌توانند مقدار استفاده نشده از مجوز نشر کربن خود را بفروشند و یا اگر مقدار نشر کارخانه‌ای از حد تعیین‌شده در مجوز صادره بیشتر باشد باید مقدار مازاد را از این بازار خریداری یا جریمه معادل آن را پرداخت کند. این سازوکار، میزان نشر کربن کارخانه‌ها را محدود و آنها را به بهینه مصرف کردن انرژی، استفاده از تکنولوژی‌های جذب کربن و استفاده از انرژی‌های پاک تشویق خواهد کرد.

تولید، مصرف و صادرات گاز طبیعی در کشور ترکمنستان

۱۴۰۱/۰۲/۰۴

در این گزارش میزان ذخایر گاز ترکمنستان و روند تولید، مصرف و صادرات گاز این کشور در دهه گذشته مورد بررسی قرار می‌گیرد. زیرساخت‌ها، میادین و خطوط لوله گازی داخلی و صادراتی، مقاصد عمده صادرات گاز این کشور و تغییرات در روند صادرات نیز ارزیابی خواهد شد.

بررسی ابعاد اقتصادی-سیاسی طرح ابتکاری شام جدید

۱۴۰۱/۰۲/۰۴

پروژه “شام جدید” به‌منظور پیوند دادن مصر، که دارای جمعیت زیادی بوده و در بسیاری از زمینه‌ها تخصص داشته و از موقعیت مناسبی در دریای مدیترانه برخوردار است، با عراق،  که دارای منابع نفتی زیادی است، و اردن، که دارای مزایای اقتصادی خوبی است، شکل گرفته است. در این گزارش ابعاد سیاسی-اقتصادی این طرح بررسی می‌شود.