loader image

معرفی اندیشکده

اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران به عنوان تخصصی­‌ترین کانون تفکر انرژی در کشور، وابسته به پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری، به منظور ارتقای سطح کیفیت تصمیم‌سازی و اثرگذاری بر فرآیند تصمیم‌­گیـری­ در زمینه تدوین سیاست‌­های بخش انرژی تاسیس شده است. این اندیشکده با رویکرد مسئله محوری ضمن تشخیص موضوعات کلیدی بخش انرژی، آسیب­‌شناسی آن­ها را در دستورکار خود قرار داده و درنهایت به تصمیم‌­گیران این عرصه راهکارهای سیاستی را پیشنهاد می­‌دهد.

محورهای کاری اندیشکده عبارتند از:

طی سالیان گذشته فعالیت‌های انجام شده در این اندیشکده، منجر به تربیت و توانمندسازی نیروهای متخصص، ایجاد دانش انباشته از طریق انجام پروژه‌، انتشار گزارش و برگزاری دوره‌های آموزشی هدفمند در موضوعات مختلف حوزه‌ی انرژی و نیز شکل‌گیری شبکه‌ای از افراد اثرگذار و نهادهای مرتبط در این بخش شده است.